Hora de la Câşliţa Prut, raionul Cahul. Foto M.Potârniche, 1992.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie