Comunități purtătoare de patrimoniu

Autorităţile administraţiei publice locale sunt exponentele legale ale comunităţilor deţinătoare de patrimoniu, cooperează cu autorităţile centrale de specialitate, în condiţiile legii, în vederea elaborării programelor privind identificarea, documentarea, cercetarea, conservarea, transmiterea, promovarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural. Pentru îndeplinirea acestor programe, autorităţile administraţiei publice locale prevăd în bugetele anuale mijloace pentru finanţarea sau cofinanţarea activităţilor de salvgardare a elementelor patrimoniului cultural imaterial. Totodată, autorităţile administraţiei publice locale beneficiază în acest scop de transferuri cu destinaţie specială din bugetul de stat, în condiţiile legii.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie